வாழ்வியல்

குயில் காட்டும் உண்மைகள்

குயில் என்பது அழகான குரல் வளம் கொண்ட பறவை. அதன் குரல் அவ்விளவு இனிமையானது. அதைக் கேட்டுக் கொண்டே இருக்கலாம். அதுவும் ஆண்குயில் மற்றும் பெண்குயில் பேசுவதைக்...

Read more
Page 1 of 22 1 2 22

Recent News